HTML

Andrássy Kör

A 2011-ben alakult Andrássy Kör külpo­litikával és külgaz­dasággal foglalkozó szak­ér­tők­ből és diplomatákból áll.

Vitatémák

  • Oroszország helyzete és az orosz-magyar viszony
  • A magyar gazdaság helyzete
  • Németország és a német-magyar kapcsolatok

Vendégeink voltak

  • Oszkó Péter
  • Bajnai Gordon
  • Balázs Péter
  • Prőhle Gergely
  • Bugár Béla

Moderálási alapelvek

Mielőtt hoz­zá­szól, kér­jük ol­vas­sa el mo­de­rá­lá­si a­lap­el­ve­in­ket.

Portfolio.hu

Balázs Péter: Obama már bizonyított, ATV

2012.11.06.

2012-11-06-balazs-peter-atv.jpg

Balázs Péter az ATV Egyenes Beszéd c. műsorának vendége volt.

2012. november 6.

Szólj hozzá!

Balázs Péter: Külpolitikai konszenzust keresve

2012.10.31.

"A közép- és kelet-európai nemzetek múltja elnyomások emlékeit őrzi, történelmük dicső pillanatait konfliktusok koszorúzzák. Könnyű ezzel visszaélni és örökös harcot hirdetni minden és mindenki ellen.

Az olcsó populizmus bőségesen merít ebből a népszerűségi forrásból, amivel folyamatosan tüzeli a durvább ütközésekre fogékony szélsőségeket. Schöpflinék cikke is védőbeszéd a konfliktus üdvös voltáról. A nemzetközi viszonyoknak a konfliktus valóban mindennapos eleme, amit vállalni és kezelni kell. Az Európai Unió viszont azért kapott idén Nobel-békedíjat, mert a kontinens konfliktusait a harcterekről bevitte a tárgyalótermekbe."

 

Balázs Péter:
Külpolitikai konszenzust keresve

A teljes írás a Népszabadságban olvasható.

Szólj hozzá!

[reakció] A magyar külpolitikáról: útkeresés

2012.10.24.

"A külpolitikáról – lásd foci és az időjárás – mindenkinek van véleménye. Ez fontos, mert az ország nem légüres térben, hanem a nemzetállamok közössége tagjaként működik, és az emígy megszabott keretek között próbálja sajátos nemzeti érdekeit érvényesíteni. Ezt kimondva, az is igaz – mint másutt is –, hogy a legtöbb ember számára a napi megélhetési gondok és az ország belügyei sokkal fontosabbak, mint a külpolitika. Az utóbbi rendszerint a vájt fülű „szakértők” terrénuma, akik a sajtóban vagy/és a tévében mondják a magukét. A Népszabadság szeptember 29-i számában megjelent nem egy, nem két, hanem négy (!) szerző által jegyzett eszmefuttatás is idetartozik."

 

Tőkés Rudolf:
A magyar külpolitikáról: útkeresés

A teljes írás a Népszabadságban olvasható.

Szólj hozzá!

[reakció] Politika, külpolitika, konfliktus

2012.10.12.

"A politikának szerves része a konfliktus. A Tévúton című cikk szerzői, ha nem is tudatosítva, a politikának ezt a részét akarják kiküszöbölni, tehát egy depolitizált külpolitikában gondolkodnak."

 

Kendernay-Nagyidai Gertrúd, Schöpflin György:
Politika, külpolitika, konfliktus

A teljes írás a Népszabadságban olvasható.

Szólj hozzá!

Lengyel László: Merkelnek Magyarország púp a hátán, ATV

2012.10.11.

2012-10-11-lengyel-laszlo-atv.jpg

Lengyel László az ATV Egyenes Beszéd c. műsorának vendége volt.

2012. október 11.

Szólj hozzá!

A magyar külpolitikáról: Tévúton

2012.09.29.

Hogyan jutott el a magyar külpolitika az NDK-állampolgárok Ausztria felé való távozását lehetővé tevő bátor, európai horderejű döntéstől az azeri baltás gyilkos kiadatásának szánalmas, sem politikailag, sem erkölcsileg, sem szakmailag nem indokolható lépéséig? Vajon meddig tarthat a magyar külpolitika súlyának és befolyásának csökkenése? Vajon miért nincs pozitív magyar mondandó Európáról, annak jövőjéről? Vajon lehet-e „pávatánccal” helyettesíteni a kiszámíthatóságot és megbízhatóságot?

A magyar társadalom a Kádár-rendszer végén kezdett hozzászokni egy korlátozott, mégis önálló megszólalási lehetőséget biztosító, a Kelet–Nyugat között egyensúlyozni próbáló ország külpolitikai sikereihez. A rendszerváltás időszakában a külpolitikának sikerült fokoznia az ország kedvező megítélésével összefüggő lendületet, és jelentős nemzetközi támogatást biztosítania a megszülető harmadik Magyar Köztársaság előtt álló társadalmi, politikai, gazdasági feladatok megoldásához.

A parlamenti demokrácia, a piacgazdaság, a demokratikus intézmények gyors, a régió országaihoz képest hatékonyabb kiépítése nemcsak fenntartotta, de tovább erősítette a külpolitika sikerét, az ország nemzetközi elismertségét. A magyar modell példaként szolgált a régióban. A rendszerváltó pártok kezdettől, szinte kivétel nélkül támogatták ezt a magyar külpolitikát és annak eredményeit. A politikai elit számára a cél egyértelmű volt: az európai és transzatlanti értékrend iránt fogékony, a magyar kisebbségek helyzetét erősíteni tudó külpolitikát kell kialakítani, amely egyúttal kész kielégíteni egy nyitott, a piaci változásokra érzékeny, az Európán kívüli térségekkel is aktív kapcsolatokat kereső gazdaság igényeit.

Szólj hozzá!